Leto 2003

 korantov skok pri Zokiju

obiskali vsako hišo v Podvincih

 udeležili povorke v : Ormožu, Dornavi, Ptuju in Igu (Ljubljana)

nastop v šotoru v Lancovi vasi

 obisk sponzorjev