Leto 2004

 korantov skok pri Zokiju

 obiskali vsako hišo v Podvincih

 udeležili povorke v : Ormožu, Dornavi, Ptuju in Igu (Ljubljana)

 obiskali gostilno Etna pri Kralju (Maribor) ter okolico