Leto 2005

 korantov skok pri Zokiju

 obiskali vsako hišo v Podvincih

 udeležili mini povorke na Ptuju

 udeležili povorke v Dornavi

 obisk pri naših sponzorjih

 udeležili karnevala na Ptuju