Leto 2007

 korantov skok pri Zokiju

 obiskali vsako hišo v Podvincih

 udeležili mini povorke na Ptuju

 udeležili karnevala na Ptuju

 obiskali naše sponzorje